Wie betaalt de rekening van jouw cliënten in de toekomst?

Vergoeding Eerstelijns Zorg

De zorgmarkt verandert. Dat doet hij al jaren, en dat zal hij de komende jaren nog wel blijven doen. Hoe houd je je praktijk staande in al die veranderingen. Sterker nog, hoe zorg je dat jouw praktijk juist groeit, misschien wel dankzij die veranderingen. Een van de vragen die je jezelf als ondernemer dan dient te stellen is deze: wie betaalt de rekening van jouw cliënten in de toekomst?

Van origine zijn de meeste therapeuten en zelfs een aantal coaches gewend dat de zorgverzekeraar dit regelt. In de alternatieve hoek is het redelijk normaal dat de cliënt een deel zelf betaald en onder coaches is het normaal dat de cliënt de hele rekening zelf betaald, of dat zijn werkgever dit op zich neemt.

Met de veranderingen in de zorg verschuift dit: zorgverzekeraars vergoeden steeds minder, AWBZ is naar de WMO gegaan, bedrijven worden meer verantwoordelijk gehouden voor de gezondheid van hun medewerkers en cliënten zullen zelf ook meer moeten gaan betalen. Alleen die laatsten zijn hier vaak nog niet toe bereid.

De Zorgverzekeraar vergoed minder

Natuurlijk blijven de zorgverzekeraars de ziekenhuis bezoeken betalen, maar hoe zit het met de eerstelijn? We hebben een paar jaar geleden al gezien dat diëtetiek ineens niet meer vergoed werd vanuit de basisverzekering. Voor fysiotherapie worden veel minder zittingen vergoed dan 10 jaar geleden. En we weten niet wat de toekomst verder brengt. Feit blijft dat de zorgkosten in Nederland een van de hoogste ter wereld zijn, dus de vergoeding zal nog wel verder omlaag gaan.

Als je dan gaat kijken naar de eerstelijn, wat niet direct als noodzakelijke zorg gezien wordt, is de verwachting dat de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar de komende jaren steeds minder zal worden.

Wie betaalt de rekening dan?

Gelukkig is er nog steeds behoefte aan gezonde en goed functionerende mensen. Hier komt de werkgever in zicht. Met de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn medewerkers.

De wet is nu zodanig dat als jij iemand voor 1 dag in dienst neemt. Binnen 2 weken hierna gaat jouw werknemer op wintersport en breekt daar zodanig zijn benen dat hij nooit meer kan werken, betaal je hem nog een jaar 100% uit, het tweede jaar (afhankelijk van de CAO) 70%, en hierna nog 10 jaar via de WGA premie.

Voor werkgevers is het dus een gezonde investering om hun werknemers gezond te krijgen en te houden.

Gemeente hebben nu ook een belang

Nu de vergoedingen vanuit de WMO door de gemeente betaald worden, heeft de gemeente een belang om deze vergoedingen zo laag mogelijk te houden. Bij gemeente zonder inzicht in gezondheid en ziekte zie je dat ze alleen zo laag mogelijk proberen in te kopen. Maar bij gemeenten met een visie zie je dat ze ook bereid zijn in te investeren in projecten die meer gezondheid op leveren.

Momenteel richt zich dat vaak nog op secundaire preventie, maar ook dat zal verschuiven naar primaire preventie.

De cliënt zelf

De cliënt zelf is misschien nog wel de lastigste om in beweging te krijgen. Niet omdat die geen behoefte heeft, maar omdat die denkt dat eerstelijnszorg gratis is. En als de waarde van iets altijd gratis is geweest, is het heel moeilijk om hier ineens een veel hogere waarde aan te hangen.

Nu helpt het natuurlijk ook niet dat de meeste therapeuten niet weten hoe ze hun waarde moeten uitleggen. Het enige wat ze beschrijven is wat ze doen en niet wat de waarde hiervan is voor de cliënt. Dit is niet de beste manier om je cliënten te overtuigen meer voor je te betalen.

Ondertussen zie je wel dat cliënten steeds meer bereid zijn om zelf bij te dragen aan hun eigen gezondheid, maar dat dit slechts langzaam meer wordt.

Overzicht: wie betaalt de eerstelijnszorg?

Samenvattend kunnen we zeggen dat er een grote verschuiving plaats vindt in de betaling van de rekening van jouw cliënt.

  • Zorgverzekeraars gaan steeds minder vergoeden
  • Werkgevers gaan meer vergoeden
  • Gemeenten gaan mondjesmaat inzetten op projecten
  • Cliënten zelf gaan langzaamaan bijleggen op hun zorgkosten.

Al met al zal het budget minder zijn dan voorheen. Waar het eerst nog mogelijk was om na 12 sessies fysiotherapie zonder resultaat er 10 sessie oefentherapie tegenaan te gooien om hierna nog een 6x manuele therapie vergoed te krijgen, is het nu anders. De nieuwe vergoeders zijn resultaat gericht en zien het uitsluitend als een investering als de zorg aansluit op hun behoefte en niet alleen die van de cliënt.

Krappe markt voor kleine praktijk

In een ronde tafel sessie die we hierover gehouden hebben, kwam duidelijk naar voren dat de meeste therapeuten en coaches (ongeveer 80%) zich gaan focussen op de cliënt zelf als betaler van de behandeling / training. Tegelijkertijd is duidelijk te zien dat deze cliënt zelf slechts een kleine bron van inkomsten is. Dit gaat dus een zeer drukke markt worden!

Bij bedrijven zie je een groei in de betaling, maar voor een afzonderlijke praktijk is het moeilijk om hier een goed aanbod voor te creëren. Er liggen dus kansen voor samenwerkingsvormen en grotere organisaties in de eerstelijn. Hoog tijd voor de kleine praktijkhouder dus om in actie te komen en zijn verdienmodel aan te passen aan de toekomstige markt. Mijn persoonlijk ervaringen met een door ons opgezette samenwerkingsvorm is dat het resultaat voor de cliënt en opdrachtgever veel groter kan zijn, met minder sessies, minder vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en wel een beduidend hoger tarief.

Voor ons reden genoeg om na te gaan denken over een congres over de mogelijkheden van deze samenwerkingsvormen. En hoe je door te gaan ondernemen niet alleen meer waarde kunt bieden voor je cliënten, maar ook meer kunt verdienen.

Hoe zit het met jouw samenwerking?

Bouw je praktijk uit vanuit JOUW visie draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders